SCAMPER – technika kreatywna, którą możesz wykorzystać do tworzenia lub udoskonalania usługi. 

Substitute – zastąpienie Co możesz zastąpić? Jak możesz zastąpić? Czym możesz zastąpić?

 • Zastąp któryś z elementów usługi czymś innym; Zmień zasady usługi; Zamień kolejność elementów usługi
 • Czy istnieje substytut twojej usługi?
 • Jak możesz zastąpić ludzi, narzędzia lub czas który potrzebny jest w usłudze? Czego nie można zastąpić?
 • Co się stanie, jeśli zmienimy nastawienie do usługi, jej wizerunek, jej cenę?

Combine – łączenie Co możesz połączyć? Z czym możesz połączyć?

 • Połącz swoją usługę z inną; Połącz się z innym dostawcą usług, zaproponujcie coś wspólnego
 • Połącz  zasoby, aby stworzyć nowy wizerunek usługi
 • Jakie cele połączyć, aby zmaksymalizować efekt?
 • Jak możesz połączyć swoje talenty i zasoby?

Adapt – przystosowanie Do jakiego innego celu możesz dopasować rozwiązanie? Jakie inne rozwiązanie możesz dopasować do celu? Jakie inne podobne pomysły możesz wykorzystać? 

 • Jak dostosować pomysł usługi do zastosowania do zupełnie innych celów?
 • Kogo lub co może zastąpić ta usługa?
 • Co mogę w tym celu skopiować, pożyczyć, „ukraść”?
 • Co trzeba dostosować do nowych warunków jeśli sytuacja na rynku się zmieni?
 • Jak możesz dodać nową funkcję do usługi?

Modify – przekształcenie Co można zmienić? Jaki element należy zmienić, aby przyśpieszyć osiągnięcie celu? Jakie umiejętności wzmocnić?

 • Jak można zmienić formę twojej usługi? Co można do niej dodać?
 • Co może być wyższe, większe lub silniejsze? Mniejsze, niższe lub słabsze?
 • Co można podkreślić, aby usługa otrzymała dodatkową wartość?
 • Jaką część twojego pomysłu na usługę można wzmocnić, aby stworzyć nową wartość usługi?
 • Które części Twojej usługi można zmienić tak, żeby działały w inny sposób niż dotychczas?
 • Co stanie się kiedy zmienisz zasady działania całego procesu usługi?
 • Jak zmniejszyć zapotrzebowanie na jakiś z zasobów których potrzebujesz? Co może być mniejsze /tańsze /prostsze? Co można powiększyć? Co należałoby podkreślić lub wzmocnić? Czy można coś zrobić dłuższe, szersze lub wyższe? Może zduplikować? Zwiększyć wartość?

Put to other uses – wykorzystanie do innych celów Jakie są sposoby na zastosowanie danego celu? Jakie są jeszcze inne sposoby na użycie? Jak inaczej można wykorzystać cel?

 • Do czego jeszcze możemy wykorzystać wygenerowany pomysł na usługę lub którego jej elementu możemy użyć w nowy sposób? Jakie są inne zastosowania usługi?
 • Czy z usługi mogą korzystać osoby, dla których nie była ona przeznaczona?
 • Jakby z usługi mogło skorzystać dziecko?
 • Do czego, dla kogo jeszcze można wykorzystać Twoje rozwiązanie?
 • W jakiej dziedzinie występuje podobny problem? Kto jeszcze mógłby skorzystać z takiego pomysłu?
 • Jak inaczej można coś wykorzystać? W jaki sposób można tego użyć? Czy mogą z tego korzystać osoby spoza grupy docelowej?

Eliminate – eliminowanie. Co należy wyeliminować? Czego powinno być mniej? Co można zastąpić? Co można usunąć? Co by się stało gdyby jakiś etap opuścić?

 • Które elementy pomysłu możemy zmniejszyć? Które zupełnie pominąć? Co możemy uprościć?
 • Co jest niepotrzebne? Które zasady/kroki/elementy można pominąć?
 • Czy należy, czy można to podzielić?
 • Co stanie się kiedy wyeliminujesz kilka z elementów w swoim pomyśle na usługę? W jaki inny sposób możesz rozwiązać ten problem? Co stanowi za duży balast? Czego nie można usunąć? Usunięcie jakich cech usługi nie spowoduje zmiany jej ceny?

Rearrange – przestawianie (lub „reverse” – odwrócenie) Co by się stało gdyby zacząć od innego miejsca realizację celu? Jaką kolejność można zmienić?

 • Co by było, gdyby było na odwrót albo w innym porządku?
 • Jakie inne ustawienie byłoby lepsze?
 • Czy mogę zrobić coś w odwrotnej/innej kolejności?
 • Jaki pomysł stanowi odwrotność mojego?
 • Jaki będzie efekt kiedy odwrócisz kolejność działania w swoim pomyśle albo zmienisz ją na zupełnie przypadkową? Jak osiągnąć odwrotny efekt do tego który próbujesz uzyskać?
 • Czy można zmienić kolejność? Zastosować inny układ? Co można przełożyć? Zmienić negatywne na pozytywne? Odwrócić? Zastosować odbicie lustrzane? A może zrobić coś dokładnie przeciwnego do zamierzonego?