Każdy, kto miał do czynienia z wprowadzaniem zmian w firmie, na pewno usłyszał co najmniej kilka ze zwrotów z obrazka. Zanim następnym razem zaczniesz wprowadzać zmiany w firmie, zastanów się, czy jesteś w stanie odpowiedzieć na kilka poniższych pytań:

 1. Czy jest jakiś problem? Kto zauważa problem? Komu i dlaczego potrzebna jest zmiana? Kto problemu nie widzi?
 2. Na czym ten problem polega? Kogo dotyczy? Kto chce zmiany? Kto jej nie chce?
 3. Czy masz jakikolwiek wpływ na wprowadzenie zmiany? Jeśli nie masz, to kto ma?
 4. Kto będzie niechętny zmianom? Dlaczego?
 5. Jakie korzyści stracą poszczególne strony po wprowadzaniu zmiany?
 6. Co zrobisz, jeśli zmiana się nie uda? Jaki masz plan B?
 7. Kto ci może pomóc w zmianie? Kto ci będzie przeszkadzał?
 8. Kto będzie tworzył rozwiązania? Ile ich może być? Jak chcesz wybrać najlepsze?
 9. Jakie napotkasz przeszkody? Czego możesz się spodziewać? Co cię może zaskoczyć?
 10. Kto będzie się czuł z tą zmianą niekomfortowo?
 11. Jakie korzyści wynikną ze zmiany? Co stracą ludzie? Co zyskają? Czego będzie więcej – zysków czy strat dla różnych grup interesariuszy?
 12. Co w zamian za utracone korzyści?