Czym społeczność internetowa różni się od społeczności w prawdziwym świecie? W sumie … są bardzo podobne. Obie obejmują tworzenie sieci relacji między ludźmi, których łączy coś dla nich znaczącego.

Jednak społeczności online oferują specjalne możliwości i wyzwania, które nadają im niepowtarzalny charakter. Sieć znosi granice stworzone przez czas i odległość, ułatwia ludziom utrzymywanie połączeń, pogłębianie relacji i pozwala na spotykanie ludzi, których inaczej nigdy by nie spotkali.

Kim Amy Jo (autorka świetnej książki Community Building on the Web) sformułowała 9 podstaw budowania społeczności online

1.Zdefiniuj CEL

Społeczności kwitną i rozwijają się, gdy zaspokajają ciągłą potrzebę w życiu ludzi. Aby stworzyć społeczność, musisz najpierw zrozumieć, dlaczego ją tworzysz i dla kogo – a dopiero potem zajmować się technologią.

2. Buduj elastyczne, rozszerzalne MIEJSCA

Społeczność może się zakorzenić wszędzie tam, gdzie ludzie zbierają się we wspólnym celu i rozmawiają między sobą. Kiedy już określisz swój cel, buduj elastyczną infrastrukturę na małą skalę, nad rozwojem której razem z członkami będziecie pracować.

3. Twórz znaczące i ewoluujące PROFILE członków

Możesz poznać swoich członków – i pomóc im poznać się nawzajem – mając pomysł na to, jak prezentować i rozwijać profile członków. Profile i sposób prezentacji członków społeczności pomagają w budowaniu zaufania, rozwijaniu relacji , jednocześnie nadając społeczności poczucie historii i kontekstu.

4. Projektuj dla wielu RÓL

Odpowiadanie na potrzeby nowoprzybyłych bez zrażania stałych bywalców to ciągły proces równoważenia. Wraz z rozwojem Twojej społeczności coraz ważniejsze będzie udzielanie wskazówek nowo przybyłym, oferując jednocześnie możliwości spełnienia się bardziej doświadczonym członkom.

5. Program PRZYWÓDZTWO – rozwijaj liderów

Liderzy społeczności są paliwem dla Twojego silnika: witają gości, zachęcają początkujących, odpowiadają na pytania i zajmują się sprawcami kłopotów. Skuteczny program przywództwa wymaga starannego planowania i ciągłego zarządzania, ale wyniki mogą być warte inwestycji.

6. Zachęcaj do odpowiedniej ETYKIETY

Każda społeczność ma swoje wewnętrzne kłótnie. Ale dobrze poprowadzony konflikt może ożywiać. Jednak nieporozumienia często wymykają się spod kontroli i rozrywają społeczność. Aby tego uniknąć, ważne jest, aby opracować pewne podstawowe zasady uczestnictwa i skonfigurować systemy, które pozwolą na egzekwowanie i rozwijanie standardów społeczności.

7. Promuj cykliczne WYDARZENIA

Społeczności spotykają się regularnie. Aby rozwinąć lojalnych fanów i zacieśnić relacje między członkami, organizuj regularne wydarzenia online, pomagaj członkom w rozwijaniu i prowadzeniu ich własnych wydarzeń.

8. Integracja RYTUAŁÓW życia społeczności

Wszystkie społeczności stosują rytuały, aby wyrazić uznanie dla swoich członków i świętować ważne przemiany społeczne. Obchodząc wasze własne święta, zaznaczając sezonowe zmiany, stworzysz podwaliny pod prawdziwą kulturę online

9. Ułatwiaj tworzenie podgrup

Jeśli Twoim celem jest powiększanie społeczności na dużą skalę, będziesz chciał zapewnić technologie, które pomogą członkom tworzyć i prowadzić podgrupy.

Dla mnie najważniejsza jest jedna z podstawowych zasad budowania takiej społeczności. Ona ma służyć głównie dla wzmacniania jej członków…

Chcesz tworzyć własne społeczności (poza facebookiem?)

Przetestuj:

https://circle.so/

https://tribe.so/